כתובת עברית על אחת מאבני הכותל המערבי מתחת לקשת רובינסון.