שרידי שכונת המגורים מימי הביזנטים מדרום להר הבית י צילום אוו יי. ?.1980?