משמאל ; פסל שיש של דמות לבושה טוגה ובתחתיתה כתובת הקדשה ביוונית, מאות שלישית-רביעית לס"ה.