נר חרס יהודי מן המאה הרביעית לס"ה למעלה ? קנקנית יין מן המאה הרביעית לס"ה.