12. תחת שלטון הנצרות

. 12 תחת שלטון הנצרות ירושלים על שום מהל הנהגתו הרוחנית של עם ישראל ידעה לעמוד באתגר שעמד לפניה לאחר הרס המקדש , הפגיעה ברוח העם וההרג הרב שנעשה בו . כעבור שישים שנים למן אותה העת פקד את עם ישראל משבר קשה נוסף , פיסי ורוחני , הוא מרד בר כוכבא . גם במקרה זה , על אף תוצאותיו החמורות , ידעו מנהיגי העם היהודי לנווט את הספינה השוקעת כמעט ולהביאה שוב לחוף מבטחים . אין עם בתולדות העמים , שידע אסונות כבדים כאלה שעברו על העם היהודי באותן מאתיים שנים , ועם זאת נחלץ מן המשברים הללו והוסיף להתקיים ולצבור כוח . מהבחינה הפיסית התארגן העם לחיים חדשים בעיירות ובכפרים הפזורים ברחבי הארץ , ומהבחינה הרוחנית ידעה הנהגתו להעמיד לפניו אתגרים ולהציע לפניו פתרונות שהעלוהו לפסגה של יצירה בתחום הרוחני והדתי ואפשרו לו לקיים חיים לאומיים דתיים אף בלי ירושלים , שאליה נאסרה ליהודים הכניסה , ובלי בית המקדש , שנהרס ונגזר עליו שלא ייבנה מחדש . מאז ואילך הועמדה ירושלים , ובמרכזה בניין בית המקדש , בראש מאווייו ותקוותיו של עם ישראל , ונוסחי התפילה שחוברו באותה תקופה ידעו להמחיש זאת ביתר שאת . נוצרה נוסחה רעיונית שהייתה ש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור