?>:?שמאל: טבלת אבן נושאת כתובת הקדשה בלטינית, שבה נזכר הקיסר ספטימיוס סורוס.