למטה ו נר שמן עשוי חרס עם תבליט פורנוגרפי, ממחנה הלגיון העשירי.