למטה: נר שמן עשוי חרס עם תבליט פורנוגרפי, ממחנה הלגיון העשירי.