בעמוד ממול: מסכה עשויה ברונזה, ממחנה הלגיון ליד הר הבית.