נר שמן עשוי חרס ועליו טבועה דמותו של הליוס, אל השמש.