מימין ו עמוד אבן ועליו חקוקה כתובת לטינית המזכירה את שמו של טיטוס.