למטה ן חותם להטבעת כיכרות לחם, שייך ללגיון העשירי.