?: ^^^^^? טביעות חותם של הלגיון הרומי העשירי על לבני חרס עגולות ועל צינור.