11. תחת שלטון רומא

. 11 תחת שלטון רומא חורבן ירושלים והר הבית תיאור דרמטי מצוי בספרו של יוסף בן מתתיהו "מלחמת היהודים" וממנו עולה סיפורו של החורבן י ביום השמיני לחודש גורפיאוס [ אלול ] עלה השחר על מרכז ירושלים , היא העיר אשר כה רבו צרותיה ותלאותיה בימי המצור , ואם הייתה רואה דברים טובים במשך כל שנות קיומה באותה המידה כפי שידעה צרות לעת המצור , כי אז היו מקנאים באושרה ובהצלחתה קנאה עזה כל תושבי העולם . רק פשע אחד הביא עליה את כל האסונות הללו , בהצמיחה דור של נבלים ומושחתים כאותם שעמדו בראשה לעת הזו ומידיהם בא לעיר סופה ( מלחמת היהודים , ח ה , . ( 406 בהמשך מוסיף בן מתתיהו ומספר על מוראות המלחמה ותוצאותיה האכזריות ועל ההרס הרב שפקד את העיר . לדבריו פקדו הרומאים להרוס את המקדש ואת העיר כליל , פרט לאזור המצודה ומגדליה שליד ארמון המלך , למען יישאר זכר לאותה העיר . ההרס היה כה רב וכה קשה , עד כי מי שעבר שם לא הרגיש כלל שפעם הייתה במקום עיר . חורבן בית המקדש עצמו השאיר את רישומו לדורות הבאים , עד לימינו אנו . הצער העולה מתיאוריו של יוסף בן מתתיהו מובן . בן ירושלים זה , שהכיר את העיר , אהב אותה וראה מה עלה בגורל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור