בור מים רב מידות מתחת למבנה ציבור מדרום־מערב לשער האשפות.