"אולם הכותרות" שכינויו העממי "אולם החשמונאים?,"? ממערב לקשת וילסון.