חפצי יומיום מימי בית שני מימין: ראש חנית עשוי ברזל.