10. בנייני ציבור ומוסדות

אילו בנייני ציבור ? . 10 בנייני ציבור ומוסדות כבכל כרך נכבד באימפריה הרומית , כך גם בירושלים היו בנייני ציבור ומוסדות . הנכבד והגדול שבהם , ומן המיוחדים בעולם כולו , היה מבנה הר הבית , על מכלול בנייניו , מפנים ומחוץ . נוסף על מערכת זו נמצאו עוד מספר ניכר של מבנים , בהם ארמונות , מצודות , בתי תרבות , בתי משפט , ארכיון עירוני , מתקני ספורט ושעשועים . בערי העולם הקלסי היו מוסדות כאלו מרוכזים במקום אחד מסביב לבתי המקדש , ששימשו גולת הכותרת של בנייני הציבור . הפעלתם הייתה קשורה בדרך כלל בחגיגות שנחוגו במקדשים במועדים שונים . מתיאורי ירושלים של ימי בית שני ושל ימי הורדוס כמיוחד , המצויים בספרי יוסף בן מתתיהו ובמקומות מועטים במשנה , אנו למדים על קיומם של רבים מן המבנים הללו . מעטים מהם מובאים בציון מקום הימצאם . אבל מתוך שעלתה במחשבת החוקרים דמותה של ירושלים כדמות פוליס , דהיינו עיר מטרופולין הלניסטית רומית , רווחה הסברה , שגם כאן עוסקים אנו בעיר ככל הערים , וסביב למקדש יש לחפש את רוב בנייני הציבור והמתקנים . לפיכך תלינו תקוות רבות בחפירותינו שמעבר לשטחים הקשורים ישירות בתכנית הר הבית , כגון ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור