מתחת לרצפה, מקום שמירת האוצרות — "כספת" — באחד מבתי המגורים מימי בית שני.