קרמיקה ירושלמית צבועה, מפאר כלי החרס בימי בית שני -