ידית של כלי אבן ועליה חריתה: "קרבן 1 וציפור הפוכה.