>שמאל: שולחן אבן מעוטר, ממיטב ;יצירה של ימי בית שני.