'מעלה: שחזור מתקן לייצור כלי האבן זכבדים. המחרטה הונעה בכוח מים ?1¥?־זורדו במפל nnNn המים.