למעלה: מבחר כלי אבן, מפאר התעשייה הירושלמית בימי בית שני: כלי אגירה, כלי מדידה ופקקים.