כתובת הקדשה ביוונית, המנציחה את תרומתם של יהודי רודוס לחידוש הרי־ צוף במבנה ציבור כלשהו.