למטה מימיו: בורות מים מקומרים במרתפי מבנה ציבור אחר מימי בית שני, ממערב למבנה הקודם