למעלה: מימין חומת העיר בימי הביזנ־ טים י מתחתיה ומשמאל לה מבנה ציבור יב מידות מימי בית שני י