משמאל י בור מיס של אחד ממבני הציבור מדרום להר הבית.