למטה ו מקוואות טהרה חצובים בסלע בקומת קרקע של בתי מגורים.