מימין: כיור טיח (סטוקו) — מעיטורי בתי המגורים בימי בית שני. בעמוד ממול י שחזור פרט מן העיטור המכויר.