למטה' שכונת המגורים מימי בית שני, על מדרונות הגבעה המערבית — שרוזור בדגם בית שני במלון הולילנד.