ה"מסבות" — מנהרות סתר חצובות בסלע מתחת לשערי הר הבית ששימשו כוהנים שנטמאו ליציאה מהר הבית.