למטה; שער ברקלי — מפלס הרחוב וסף השער בימי בית שני, בימי בית אמיה ובימינו.