מימין: משקוף שער ברקלי וסתימת השער מתחתיו באבנים קטנות.