8. שערי הר הבית

. 8 שערי הר הבית כמה שערים היו ? חמישה שערים היו להר הבית : שני שערי חולדה מן הדרוס , משמשין כניסה ויציאה , קיפונוס מן המערב , משמש כניסה ויציאה , טדי מן הצפון , לא היה משמש כלום ' שער המזרחי , עליו שושן הבירה צורה , שבו כוהן גדול השורף את הפרה , ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה ( משנה , מידות א ג . ( המשנה מספרת לנו אפוא בלשון ברורה על מספר השערים שהיו להר הבית , על כיווניהם , על שמותיהם ועל שימושם . מכתבי יוסף בן מתתיהו ומן המחקר הארכיאולוגי ארכיטקטוני עלו כמה השגות בעניין מספר השערים . בתארו את הר הבית מספר בן מתתיהו שבחומתו המערבית מצויים ארבעה שערים . המחקר הארכיאולוגי מאשר את נכונותו של תיאור זה . בחומה המזרחית , נוסף על שער שושן , מצוי לפחות עוד שער אחד , הוא השער היוצא מאורוות שלמה . האומנם סתירה לפנינו , או שמא אפשר לישב את העדויות הסותרות העולות מן המקורות הללו ?  אל הספר
כתר הוצאה לאור