עמוד מעמודי הסטו המלכותי, ששלושה בנ י אדם חבקו י ד יי ם כדי להקיפו.