גרמי המדרגות בחזית שערי חולדה והחנויות מתחת לרחוב העליון שפתחן פונה לרחוב התחתון,