משמאל: הרחובות וגרמי המדרגות בחזית הדרומית של הר הבית.