6. רחובות ומערכות ניקוז

. 6 רחובות ומערכות ניקוז חשיפת הרחוב הדרומי כדרכה חפירה ארכיאולוגית חושפת תחילה את השכבות המאוחרות , וככל , שמעמיקים בה מגיעים לשכבות קדומות יותר . כבר בימיה הראשונים העלתה החפירה תגליות רבות חשיבות , במיוחד מתקופת האיסלאם הקדום . בחפירה זו מצאנו לנכון לפתוח שטחים נרחבים , כי בדרך זו אפשר להגדיר היטב ובמידה רבה של דיוק את המבנים הנחשפים . לצד שיטה זו נהגנו לפתוח שטח קטן , שבו ירדנו לעומק . מטרת החפירה בשטח הקטן הייתה לדעת לפני מה אנו עומדים כדי שנוכל לתכנן את החפירה בעתיד . שיטה זו הוכיחה את יעילותה עד למאוד . אף כי הושקע מאמץ אדיר במשך שלושה חודשים , ותוצאותיו כאמור היו רבות , עדיין עסוקים היינו בשכבות המאוחרות , בהפתעות הרבות שהן צפנו בחובן , בניתוחן ובלימודן . מבט בלוח השנה לימדנו , שכעבור ימים אחדים , במלאות מאה ימים לראשיתה של החפירה , יחול יום שחרור ירושלים ואיחודה , וחגיגות גדולות תוכננו לאותו היום . לקראת מאורע כפול זה , אך טבעי היה שביקשנו להגיע לשרידים של תקופת בית שני , מה עוד שהיינו די קרובים לכך , לפי נתוני המחקרים של הקרן הבריטית . תגלית מעין זו יכולה לתת לנו זריקת עידוד ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור