משמאל: כתובת ביוונית חרותה על אבן, האוסרת על נכרים את הכניסה לתחום המקודש.