?: ^^^^^? שחזור סבכת הסורג בהר הבית, שנאסר על נכרים לעכור אותו.