העלאת האבנים לראש החומה על סוללות עפר ובניית אבן בקיר.