טכנולוגיה של הובלת אבנים ובנייתן. הרמת אבנים כסיוע תלת־רגל.