4. מימי הורדוס ועד לחורבן

הר הבית בתפארתו . 4 מימי הורדוס ועד לחורבן ירושלים , שנת 70 לספירה י המצור הכבד שהטילו טיטוס וליגיונות רומא על העיר נמצא בעיצומו . הרומאים מנהלים את קרב המצור באיטיות , אך בבטחה . בתוך העיר , בקרב היהודים הנצורים , מחריפים רגשות התסכול . הרעב מחריף , ותחושה של כישלון מר עומדת בפתח ' ואולם על כניעה אין חושבים . באותה השנה , בימיו הראשונים של חודש אב , לאחר חודשי מצור ארוכים ופעולות התשה , ברור היה שנפילת העיר והר הבית היא עניין של ימים : יום , יומיים , שבוע לכל היותר . אז כינס טיטוס את המטה הכללי של הגייסות הלוחמים , מפקדי הליגיונות , לדון במה שייעשה לאחר פריצת כוחות רומא אל העיר . הכינוס נערך כנראה במרומי הר הזיתים , מקום שהר הבית נצפה ממנו בכל הדרו . עדות מאותו הכינוס מצויה בספרי אחד מגדולי ההיסטוריונים הרומיים — טקיטוס : "הם אומרים , " מספר הוא , " שטיטוס , אשר כינס את מועצתו , הצהיר שהעניין הראשון שיש להחליט עליו הוא , אם להחריב את בית המקדש , מן הגדולים שבמפעלי הבנייה שהקים האדם מעודו . " והוא ממשיך " ; אחדים סברו שלא נכון יהיה להרוס בניין מקודש , שיצאו לו מוניטין כגדול שבין מפעלי ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור