למטה משמאל?-.? טביעת חותם על ידית קנקן חרס: "יהד?."?