למעלה משמאל: טביעת חותם על ידית קנקן חרסי?-.? "ירשלמ?."?