טביעת חותם על ידית קנקן יין מטיפוס הקנקנים ה"רודיים?."?