שחזור החקרה — הצעה של מבנה גדול, אפשרות סבירה יותר.