3. משיבת ציון ועד לתהילת ציון

. 3 משיבת ציון ועד לתהילת ציון מעזרא ונחמיה ועד להורדוס כחמישים שנה עמדו ירושלים ומקדשה בחורבנם . תחייתם באה עם עלייתו של כורש לכס המלכות בפרס . כבר בראשית דרכו נכנעה האימפריה הבבלית בתוך זמן קצר מאוד לפני חילות פרס . הפרסים שאפו לטפח בעלי ברית בגבולות ממלכתם , ומכיוון שראו במצרים כוח פוטנציאלי , היכול לערער את שלטונם , ביקש כורש לחזק את המדינות שמדרום לממלכתו , ואת יהודה בעיקר . על כך יש להוסיף גם את סובלנותם הדתית הרבה של הפרסים באותו הזמן כלפי דתות ואמונות אחרות . מפעלו של כורש זכה שעם ישראל יכיר בו הכרה מיוחדת . במקרא זכה כורש להוקרה רבה , וכה מסופר עליו : "כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוהי השמים , והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה" ( עזרא א ב . ( ובהצהרה המפורטת יותר נאמר ( תרגום מארמית : ( בית האלוהים אשר בירושלים ייבנה במקום אשר יזבחו בו זבחים ויסודותיו יינשאו לגובה , שישים אמה יהיה גובהו ורוחבו שישים אמה .. . והוצאות הבניין תינתנה מטעם המלך , וגס כלי בית המקדש של זהב ושל כסף , אשר הוציא נבוכדנצר מן המקדש אשר בירושלים ויביאם בבלה , ישיבום ויוליכום ל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור