משמאל: טביעת חותם על ידית של קנקן: "הושעם חגי?."? בעמוד ממול למעלה י צלמית פאי?ס ובה דמות אלה מצרית. בעמוד ממול למטה: ראש של צלמית חרס.